آدرس و تلفن

آدرس دفتر مرکزی : ایران تهران بلوار میرداماد خیابان شمس تبریزی کوچه نیک رای پلاک ۵
تلفن دفتر مرکزی : ۲۲۲۲۰۹۰۲ – ۲۲۲۵۷۴۷۴
فکس : ۲۲۲۷۴۹۹۳
آدرس کارخانه : مشهد کیلومتر ۲۷ جاده قوچان شهرک فناوری برتر شرکت توس پیوند

ایمیل دریافت سفارشات: sales@toospayvand.com